Firma profil

Oceanographic Support

 

OCEANOGRAFISK RÅDGIVNING

 

Buch Ocean tilbyder support inden for:

  • Oceanografiske emner i bred almindelighed primært for det Nordatlantiske område med fokus på Arktis og Nordsøen-Østersøen

* Havet fysiske egenskaber

* Marin klima

* Design af måleprogrammer

* Marine observationer og måle teknologi

* Projekt planlægning og ansøgninger

* Rapport udarbejdelse

* Review af rapporter

  • Operationel oceanografi

* Støtte til planlægning og udarbejdelse at udbudsmateriale, samt vurdering af indkomne tilbud

* Støtte til udarbejdelse af projektansøgninger og tilbudsgivning

* Rapport udarbejdelse

* Review af rapporter

  • Projektledelse
  • Strategi- og policy arbejde samt organisering
  • Internationalt samarbejde
  • Undervisning og foredrag