Firma profil

Oceanographic Support


OCEANOGRAFISK RÅDGIVNING


Buch Ocean tilbyder support inden for:

  • Oceanografiske emner i bred almindelighed primært for det Nordatlantiske område med fokus på Arktis og Nordsøen-Østersøen

    * Havet fysiske egenskaber

    * Marin klima

    * Design af måleprogrammer

    * Marine observationer og måle teknologi

    * Projekt planlægning og ansøgninger

    * Rapport udarbejdelse

    * Review af rapporter

  • Operationel oceanografi

    * Støtte til planlægning og udarbejdelse at udbudsmateriale, samt vurdering af indkomne tilbud

    * Støtte til udarbejdelse af projektansøgninger og tilbudsgivning

    * Rapport udarbejdelse

    * Review af rapporter

  • Projektledelse
  • Strategi- og policy arbejde samt organisering
  • Internationalt samarbejde
  • Undervisning og foredrag